Sahyadri National School in warje, Pune | English Medium School sahyadrinational school

SHREE SWAMI SAMARTH DNYANPEETH'S

SAHYADRI NATIONAL SCHOOL

(ENGLISH MEDIUM SCHOOL,RECOGNISED BY GOVT OF MAHARASHTRA)

A DIGITAL SCHOOL


SAKAL SCHOOLYMICS TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2016
“Sahyadri National School Medal Winners”

   
Gold Medalist Silver Medalist Bronze Medalist
Navin Bhoge Sahil Kanade Brijesh Yadav
Roshan Bedmutha Tanvi Kate Bhushan Katake
Anirudha Bandal Atharva Pawar Prutvi Chavan
Radynee Daware Soheil Shaikh Swaraj Pawar
Prathamesh Pawale Ritesh Patil
Shradha Bhor
Anushka Kudale
Siddhesh Jagtap
Ishwari Hulawale
Sakshi Jadhav
Vaishnavi Kumbhar

news and events